Mapa Trnavy

Trnava je hlavným sídlom rímskokatolíckeho arcibiskupstva a jedným z historických centier Slovenska so starými štruktúrami, múzeami a galériami umenia. Nachádza sa v západnej časti Slovenska, má populáciu 65 207 obyvateľov s hustotou osídlenia 920 obyvateľov na km2.