Mapa Nových Zámkov

Nové Zámky sa nachádzajú v juhozápadnej časti Slovenska v Dunajskej nížine a 100 km od Bratislavy. Má 42 262 obyvateľov a je centrom cestnej a železničnej dopravy na južnom Slovensku.