Trnavský kraj

Trnavský kraj sa nachádza v západnej časti Slovenska, 47 km od severovýchodnej časti Bratislavy a je jedným z ôsmich slovenských správnych krajov s 251 obcami a počtom obyvateľov asi 551 003. Je uznávaný ako druhý najhustejšie osídlený kraj na Slovensku. Mesto je známe aj ako slovenský Rím pre svoje hlavné kultúrne centrum a sídlo rímskokatolíckeho kostola.