Mapa Popradu

Poprad sa nachádza v severnej časti Slovenska a je veľmi obľúbeným mestom známym pre svoje rekreačné oblasti a malebné historické centrum. Je to desiate najväčšie mesto na Slovensku s celkovým počtom obyvateľov približne 50 000. Významnou dominantou Popradu je kostol sv. Juraja s piatimi oltármi z neskorého gotickéh obdobia.