Mapa Šaľy

Šaľa sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska a je založená predovšetkým na chemickom, stavebnom a textilnom priemysle. Mesto je vzdialené iba 65 km od hlavného mesta Bratislavy a leží v teplej klimatickej zóne. Počet obyvateľov v tomto meste je 21 893.