Mapa Detvy

Detva je mesto na strednom Slovensku, v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v podhúrí pohoria Poľana a je obklopená lesnatou krajinou. Detva je známa svojím tradičným folklórom a ľudovými remeslami. Každoročne sa tu koná podujatie Detva Folklore Festival, ktorý láka návštevníkov z celého Slovenska. Turisti môžu tiež navštíviť Kostol sv. Františka Xaverského a Detviansky hrad.