Mapa Európy

Európa je jedným zo siedmich svetadielov, ktorý je kultúrne a politicky oddelený od Ázie, čo vedie k odlišným názorom, pokiaľ ide o skutočné hranice Európy. Európa je subkontinentom alebo veľkým polostrovom, ktorý tvorí západnú časť Eurázie.